Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

10 istotnych informacji na temat astmy

  • Astma jest chorobą chroniczna i może się rozwinąć w każdym wieku.
  • Astmy nie można wyleczyć, można ją jedynie kontrolować.
  • Kontrolując astmę można prowadzić normalne życie.
  • Pikflometr pomaga kontrolować astmę.
  • Ćwiczenia są dopuszczalne przy dobrze kontrolowanej astmie.
  • Identyfikacja alergii pomaga kontrolować astmę.
  • Kontrola astmy polega na regularnym przyjmowaniu lekarstw.
  • Zapobieganie atakom astmy pozwala redukować potrzebe lekarstwa.
  • Palenie, aktywne i pasywne może pogorszać sytuację.
  • Kontaktuje się z lekarzem 2 x w tygodniu jesli masz objawy astmy.