Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

Badane przypadki

Raport of Dr. Becker
The new electronic peak flow meter from Microlife, Model PF 100
Metologia:
Otwarte studium na polegające na porównaniu PF100 z urządzeniem MiniWright.
Pacjenci z astmą oskrzelową.
Czytaj więcej...


Certyfikat dokładności wg norm ATS
Dynamiczny test 26 falami powietrza
Test dynamiczny przeprowadzony poprzez użycie 26 standardowych fal rekomendowanych przez
American Thoracic Society używając komputerowego symulatora spirometru.
Każda fala powietrzna podana jest na dwa losowe pikflometry pięć razy.
Czytaj więcej...