Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

Temperatura i sposoby pomiaru

 Dlaczego mierzymy temperaturę ciała?
Mierzenie temperatury ciała ma bardzo duże znaczenie medyczne, ponieważ oznaką wielu chorób są jej zmiany. Ponad to, przebieg różnych chorób może być kontrolowany poprzez pomiary temperatury ciała, a w konsekwencji odpowiednie leczenie medyczne może zostać podjęte. Gorączka jest reakcją organizmu na specyficzne bodźce choroby, a jej wysokość zależy od potrzeb organizmu niezbędnych do obrony przed chorobą. Gorączka jest najczęstszą formą chorobliwego(związanej z chorobą) podniesienia temperatury ludzkiego ciała.

Co jest istotne podczas mierzenie temperatury?

Podczas mierzenia temperatury bardzo istotne jest miejsce, w którym dokonuje się pomiaru, dlatego też wbrew powszechnemu przekonaniu „temperatura normalna” nie istnieje. Ponad to, temperatura ciała zdrowego człowieka będzie się wahać w zależności od czynności, jakie wykonuje oraz pory dnia. Temperatura podnosi się bowiem po każdym ćwiczeniu fizycznym, zaś temperatura mierzona w odbycie będzie różnic się o 0.5°C i jest to cecha fizjologiczna.
Krótko mówiąc, temperatura wnętrza ciała różni sie od temperatury na jego powierzchni, gdyż temperatura mierzona z powierzchni skóry jest obliczana na zasadzie kalkulacji temperatury wnętrza ciała z temperaturą otoczenia.
Temperatura wnętrza ciała jest mierzona poprzez umieszczenie termometru w jamie ciała i określenie temperatury tkanki łącznej galaretowatej.

Gdzie należy mierzyć temperaturę?

Najdokładniejszy pomiar temperatury wnętrza ciała uzyskamy po umieszczeniu termometru w odbycie (pomiar odbytniczy). Ten rodzaj pomiaru jest bardzo dokładny i w rezultacie ma mały stopień rozproszenia. Normalny zakres takiej temperatury to średnio: 36.2°C - 37.7°C.

U kobiet, waginalny pomiar temperatury przynosi bardzo mały stopień różnicy temperatury, który może sie wahać pomiędzy 0.1°C to 0.3°C  w porównaniu z pomiarem temperatury w odbycie.

Pomiar temperatury w ustach może być dokonany poprzez umieszczenie termometru w ustach lub pod językiem (pomiar podjęzykowy). Obydwa rodzaje pomiaru temperatury mogą się różnic od pomiaru odbytniczego o około 0.3°C - 0.8° C, ale zaleca się dokonywanie pomiaru podjęzykowego.

W praktyce klinicznej pomiar temperatury dokonuje sie na powierzchni ciała pod pachą i w pachwinie( pomiar pachwinowy). W obydwu przypadkach dana kończyna jest mocno przyciśnięta do ciała w celu zniwelowania wpływu temperatury otoczenia na wynik temperatury końcowej. Aczkolwiek, ta metoda pomiaru ma ograniczony poziom dogodności, ze względu na długi czas pomiaru. U dorosłych pomiar pachwinowy jest niższy niż odbytniczy o około 0.5°C do 1.5°C! U noworodków, ta różnica jest znacznie mniejsza.

Termometr douszny.
Temperatura mierzona w uchu to temperatura błony bębenkowej. Pomiaru takiego dokonuje się za pomocą czynnika podczerwieni. Koniuszek termometru umieszcza sie w uchu, a rezultat jest widoczny juz po jednej sekundzie! Zatwierdzenie kliniczne owego termometru dowodzi, że oprócz dogodności w użyciu, urządzenie to jest bardzo dokładne i rzetelne.  Odpowiedni kształt końcówki termometru jest podstawą przy pomiarze temperatury u dzieci i niemowląt.
 
Termometr czołowy jest najwygodniejszym urządzeniem służącym do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wystarczy przyłożyć termometr do czoła, a czujnik czynnika podczerwieni zmierzy temperaturę, podczas gdy drugi czynnik zmierzy temperaturę otoczenia. Różnica tych czynników zostanie przeanalizowana, a temperatura ciała wyświetlona na wyświetlaczu LCD.

Jak mogę dokładnie zmierzyć temperaturę?
Istotne jest rozróżnienie dokładności urządzenia od dokładności użycia termometru. Pierwsza z wymienionych jest osiągalna w najwyższym stopniu, jeśli dołączone zostaną do tego idealne warunki, które wpływają na jakość urządzenia, przy odpowiednich warunkach technicznych. Dokładność może sie wahać +/- 0.1°C dla termometrów wysokiej jakości. Użytkownik nie może mieszać dokładności urządzenia z dokładnością użycia.
Temperatura ludzkiego ciała, która została tu opisana, zależy od miejsca i czasu, w których dokonuje się pomiaru. Nie zależy ona od wadliwego działania termometru, ale od czynników fizjologicznych. Dokładność wzrasta przy odpowiednim ulokowaniu termometru (kieruj się instrukcją obsługi!)


Dane na temat niektórych termometrów:


Gdzie użyć: Normalny zasięg
typowo niski T/(°C)
Normalny zasięg
typowo wysoki T/(°C)
Termometr kontaktowy
Max. wartość Czas pomiaru tm/(sec)
Odbyt 36.2 37.7 10-60
Wagina 36.0 37.5 -
Ustnie (w ustach) 35.5 37.1 30-60
Ustnie (podjęzykowo) 35.7 37.3 30-60
Pachwina 35.2 36.7 30-60
Ucho 35.8 37.1 1
Czoło -* -* 1

* W zależności od temperatury otoczenia