Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o ciśnieniu krwi
Co to jest ciśnienie krwi?
Ciśnienie tętnicze spowodowane jest siłą, jaką wywiera krew na ścianki tętnic. Serce działa jak pompa, która z każdym uderzeniem wywołuje i zwiększa ciśnienie w tętnicach. W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz, które ściśle związane są z dwoma pomiarami. W momencie skurczu komór serca krew napływa do tętnic powodując wzrost ciśnienia. W czasie rozkurczu ciśnienie w tętnicach jest niższe. Dzięki takim właściwościom układu sercowo - naczyniowego wyróżniamy ciśnienie skurczowe ( górne) oraz rozkurczowe (dolne).Jak mierzyć ciśnienie tętnicze?
Pomiar ciśnienia krwi jest dokonywany za pomocą nadmuchiwanego mankietu, który umieszcza się na ramieniu lub nadgarstku. Czynność tę należy wykonywać w spokoju i w pozycji siedzącej lub leżącej, po co najmniej 5 minutowym odpoczynku. Ciśnienie tętnicze jest mierzone podczas wydmuchiwania powietrza z mankietu i podane zostaje według dwóch pomiarów: dla ciśnienia skurczowego (górnego) oraz rozkurczowego (dolnego). Jest to możliwe dzięki użyciu różnych urządzeń takich jak automatyczny ciśnieniomierz wraz z wyświetlaczem, menzurka czy też ciśnieniomierz rtęciowy.Co to jest nadciśnienie?
Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu krążenia polegającą na stałym lub okresowym podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi powyżej wartości prawidłowych tj: 140/90 mmHg. Powyższe cyfry odnoszą się do ciśnienia skurczowego wynoszącego 140 mmHg oraz rozkurczowego równego 90 mmHg. Jeśli przy kilkukrotnym pomiarze dokonanym w spoczynku lub w gabinecie lekarskim ciśnienie ma podaną wyżej wartość lub wyższą to znaczy, że pacjent cierpi na nadciśnienie tętnicze. Istotnym jest fakt, że regularne pomiary ciśnienia krwi mogą pomóc w diagnozie owej choroby, która bardzo często przez długi czas rozwija się bezobjawowo.Przyczyny nadciśnienia?
W większości przypadków nadciśnienia nazywane jest “idiopatycznym” ,a jego przyczyny są nieznane.
W nielicznych jednak przypadkach nadciśnienie ma określoną przyczynę wywołującą, która związana jest np. z niewydolnością nerek lub nadnercza. W takim przypadku mówimy o „drugim” rodzaju nadciśnienia.
Istnieje mnóstwo czynników wpływających na występowanie nadciśnienia. Są nimi między innymi: barwnikowo-naczyniowe zmiany skórne, uwarunkowania genetyczne, wiek, otyłość, nadużywanie soli oraz alkoholu itp. U niektórych pacjentów istnieje możliwość zmniejszenia lub zlikwidowania nadciśnienia tętniczego, dzięki zmianom w trybie życia, które wiążą się między innymi z ograniczeniem spożywania soli i picia alkoholu, aktywnością fizyczna i stratą nadwagi.Skutki nadciśnienia tętniczego?
Nadmierny wzrost ciśnienia oddziałuje niekorzystnie na ścianki żył, sprawiając, że stają się one sztywne i cienkie. Po dłuższym czasie może mieć to wpływ na inne organy takie jak serce, mózg, czy też nerki. U osób, które nie leczyły nadciśnienia tętniczego najczęściej dochodziło do udaru mózgu lub zawału serca. W konsekwencji nadciśnienia tętniczego wystąpić mogą: niedoczynność nerek, dławica piersiowa ( objawiająca się bólem w klatce piersiowej), paraliż, zanik mowy czy też demencja.