Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

Czym jest bradykardia (rzadkoskurcz) i jak można ją zdiagnozować dzięki technologii Microlife-PAD?

Bradykardia jest terminem medycznym używanym do określenia niskiej częstotliwości bicia serca. Bicie serca musi być utrzymane w odpowiedniej częstotliwości, aby wspierać fizjologiczne ciśnienie krwi oraz zasoby krwi w organach.

A.Definicje i Ograniczenia
Istnieje kilka definicji medycznych dotyczących bradykardii(rzadkoskurczu). Większość z nich określa stan, w którym częstotliwość bicia serca jest niższa niż 60[bpm],aczkolwiek istnieją także wytyczne, które zmniejszają tę częstotliwość do 55,a nawet 50[bpm] Takie zróżnicowanie wynika z faktu, iż prawdopodobne symptomy klinicznej bradykardii w dużej mierze zależą od specyficznych zbiorów pacjentów.

B. Przyczyny

Generalnie istnieją trzy podstawowe przyczyny bradykardii:

1. Patologiczne podłoże kardiologiczne
Niska częstotliwośc skurczów serca może być związana z licznymi wadami układu krążenia, mogą one być zarówno:
-pochodzenia sercowego (np. Syndrom chorej zatoki, zator serca);
-innego pochodzenia (np. wegetatywny system nerwowy)

2. Leczenie
Wiele leków może wywołać bradykardię, np. leki stosowane na nadciśnienie (blokery receptorów)

3. Trening
Wysoki poziom treningu wytrzymałościowego może doprowadzić do znacznego wzrostu zagrożenia udarem (np. u rowerzystów), który bardzo często jest związany z rzadkoskurczem serca. Taki udar musi być rozpatrywany jako fizjologiczna adaptacja wywołana treningiem.

C. Diagnoza brodykardii technologią PAD

Technologia PAD wykrywa bradykardię, przy pomocy bardzo wnikliwej analizy pulsu metodą oscylometryczną, klasyfikując człony S/W.

Dzięki temu jest możliwe sprawdzenie, czy napływające pulsy są statystycznie równe, czy niższe niż tzw. częstotliwość pulsu rozdzielona bradykardią PFBDS (ang.bradycardia separation pulse frequency). Rozdzielona częstotliwość pulsu jest zdefiniowana następująco:

PFBDS / [bpm]=49 [bpm].

Częstotliwość rozdzielona bradykardią równa 49 [bpm] jest celowo mniejsza niż e.g. 55 [bpm].

Jednym z powodów jest:

1. WYSOKA SPECYFICZNOŚĆ wykrycia brodykardii technologią PAD
Technologia PAD, która wykrywa arytmię wykazuje bardzo wysoką specyficzność pomiaru. Aby uniknąc fałszywych alarmów arytmii, konieczne było stworzenie technologii, która będzie bardzo dokładnie określać stopień bradykardii.

Wyjątkowa specyficznośc pomiaru jest możliwa dzięki ustawieniu ograniczenia na 50[bpm],dlatego więszość użytkowników, którzy mają wskazaną brodykardię, będzie na nią cieprieć w okreśslonym czasie podczas pomiarów.

 2. Leki wywołujące brodykardię
Efekty uboczne niektórych leków na nadciśnienie (np. Antagoniści receptorów), a także różnych innych leków mogą obniżać częstotliwość bicia serca. U wielu pacjentów częstotliwość bicia serca pomiędzy 60 [bpm] a 50 [bpm] jest dobrze tolerowana przez organizm i pojawia sie bez szkodliwych symptomów. Należy jednak pamiętać, że jeśli częstotliwość ta spadnie poniżej 50 [bpm], powinny pojawić się sygnały PAD.
 
3. Trening wywołujący bradykardię
Trening osób uprawiających czynnie i bardzo intensywnie sport może być przyczyną bradykardii. Osoby takie normalnie nie potrzebują i nie chcą doprowadzić do arytmii pomiędzy 50 [bpm] a 60 [bpm]. Jeśli jednak częstotliwość spadnie poniżej 50 [bpm] może to być symptom patologicznego spadu częstotliwości.
 
Forschungsinstitut für klinische Medizintechnik
Silberhälden 6
D - 71732 Tamm GermanyTamm, 13 Lipiec, 2005