Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

Znaczenie medyczne technologii oscylometrycznej w pomiarze ciśnienia krwi

W dobie dobrze prosperującego świata, wzrost ciśnienia krwi jest jednym z największych czynników ryzyka utraty zdrowia. Długotrwałe nadciśnienie tętnicze nieuchronnie prowadzi do miażdżycy, co niesie za sobą ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Ta tak zwana ,,główna choroba naczyniowa” jest niestety bardzo powszechna we współczesnej społeczności zachodniej.

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych ok. 900.000 osób ma zawał serca, w Wielkiej Brytanii - 225.000 a w Niemczech - 275.000. Od 40 % do 50 % pacjentów nie przeżywa nawet 4 tygodni po zawale.

Około 420.000 pacjentów w Stanach Zjednoczonych, 100.000 pacjentów z Wielkiej Brytanii i 125.000 pacjentów z Niemiec ucierpiało z powodu udaru mózgu. 50 % tych pacjentów nie jest już w stanie wykonywać swych zawodów z powodu uszkodzenia mózgu.

Udar mózgu oraz zawał serca to choroby odpowiedzialne za 45% zgonów w społeczeństwie zachodnim.

Nadciśnienie tętnicze jest bardzo powszechne i należy pamiętać, że oprócz utrzymania odpowiedniego poziomu cholesterolu i rzuceniu palenia, także regularna kontrola ciśnienia jest bardzo ważna.

Występowanie nadciśnienia w dobrze rozwijających się państwach przeważa o 20% nad innymi, dając następujące statystyki: 56 milionów pacjentów w Stanach Zjednoczonych cierpi z powodu nadciśnienia tętniczego, 13 milionów w Wielkiej Brytanii i około 16 milionów w Niemczech.

Na szczęście współczesna medycyna oferuje szeroki zakres środków terapeutycznych, w tym zdrowej diety, ćwiczeń fizycznych oraz środków farmakologicznych. Należy jednak pamiętać, że na pierwszym miejscu musi być postawiona diagnoza lekarska.

Zazwyczaj diagnoza stawiana jest w gabinecie lekarskim, aczkolwiek w wielu przypadkach nie jest to wykonalne. Po pierwsze, dlatego że pomiar dokonany przez lekarza może być zakłócony przez tzw. ,,efekt białego fartucha”, który podwyższa ciśnienie w momencie mierzenia go w warunkach klinicznych. Po drugie zaś, zapracowani pacjenci mają ograniczone możliwości, aby regularnie uczęszczać do kontroli lekarskiej.

Jedynym sposobem stworzenia notatnika z pomiarami, których należy dokonywać regularnie jest samokontrola pacjentów. Pomiary ciśnienia mogą być dokonane w miejscu pracy i/lub w domu. Każdy z nich powinien zostać zapisany i przedstawiony lekarzowi w ramach kontroli leczenia.

Obecnie, istnieją tylko dwie metody ułatwiające pacjentowi samokontrolę ciśnienia tętniczego. Pacjenci mogą wybrać pomiędzy urządzeniem automatycznym posługującym się tzw. metodą oscylometryczną a urządzeniami, które posługują się metodą osłuchową.
Technologia osłuchowa, która nawiązuje do metody 'Riva - Rocci' polega na rejestracji tonów Korotkowa za pomocą mikrofonu umieszczonego bezpośrednio nad tętnicą. Algorytm zawarty w urządzeniu ocenia intensywność analizowanych dźwięków i wyznacza na tej podstawie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

Większość urządzeń osłuchowych wymaga obsługi manualnej, co oznacza, że pacjent samodzielnie ocenia dźwięk pulsu. Metoda ta może być odpowiednia tylko w przypadku pacjentów, którzy są już doświadczeni w dokonywaniu owych pomiarów i którzy dodatkowo nie mają upośledzonego słuchu z powodu wieku. W innym przypadku odsłuch dźwięków nie jest możliwy.
Pacjenci niedoświadczeni, którzy nigdy wcześniej nie posługiwali się tą metoda, także nie będą w stanie obsłużyć ciśnieniomierzy "Riva - Rocci" .

W sklepach można dostać jedynie kilka urządzeń posługujących się metodą osłuchową, które jednak nie są zbyt dokładne, gdyż ich mikrofon reaguje na sztuczne dźwięki.

Urządzenia przeznaczone do użytku domowego wykorzystują metodę oscylometryczną od około 10 lat. Ciśnienie jest mierzone dzięki umieszczeniu mankietu na ramieniu lub nadgarstku. Za bardziej dokładną metodę uznaje się jednak tę, przy której pomiaru dokonuje się mankietem naramiennym.

Mankiet jest zaopatrzony w element, który wyczuwa puls związany ze zmianami ciśnienia. Ciśnienie jest wyczuwalne dzięki strumieniowi krwi, który płynie pod mankietem. Pomiar, którego dokonuje pacjent zostaje zapisany.

Dwie główne zalety tej metody to: pacjenci nie muszą być doświadczeni w odczytach swych pomiarów, a poza tym nie muszą samodzielnie wyczuwać swego pulsu.
Dzięki temu pomiar może być dokonany zarówno u osób starszych, jak i niepełnosprawnych.
Podczas pomiaru należy pamiętać o tym, że:
ciśnienie musi być mierzone podczas spoczynku, pacjent nie powinien się w ogóle ruszać, a mankiet ciśnieniomierza musi znajdować się na wysokości serca. Żadna dodatkowa umiejętność nie jest wymagana przy dokonywaniu takiego pomiaru.

Obecnie istnieje wiele urządzeń oscylometrycznych, które przedstawia się pacjentom, a ich dokładność jest wystarczająca. Trzeba jednak pamiętać, że dokładność ta różni się w każdym urządzeniu i zależy ona od projektu producenta. Do szczególnych cech, na które należy zwrócić uwagę należą:

- Ograniczenia ludzkich ruchów podczas pomiaru.
- Zdolność do przystosowania się do różnych zmian częstotliwości akcji serca pacjenta.
- Zdolności do pomiarów ciśnienia u pacjentów z niskim tętnem - Zdolności do pomiarów bardzo wysokiego lub bardzo niskiego ciśnienia.
Niestety bardzo często pacjenci, którzy mierzą swoje ciśnienie nie są wystarczająco wypoczęci, dlatego pomiary dokonywane kolejno jeden po drugim różnią się od siebie. Taka różnica nie wynika z uszkodzenia urządzenia a z niestabilnego ciśnienia krwi.

Pojedyncze pomiary nie powinny być wyznacznikiem odpowiedniego ciśnienia krwi, ponieważ przy naturalnej dynamicznej zmianie ciśnienia nie są one dokładne. W celu uzyskania odpowiedniego pomiaru zaleca się dokonywanie kilku następujących po sobie pomiarów.

Bardzo ważnym jest także, aby pacjenci leczący się na nadciśnienie dostarczyli swym lekarzom zapisów z dokonanymi pomiarami, ponieważ mają one bardzo duże znaczenie przy podejmowaniu wszelkich decyzji terapeutycznych.

Podsumowanie:
Metoda oscylometryczna jest bardzo rzetelna przy dokonywaniu pomiarów ciśnienia krwi zarówno u pacjentów cierpiących na niedociśnienie, jak i nadciśnienie.

Technologiczne i fizjologiczne ograniczenia owej metody nie zmniejszają korzyści medycznej płynącej z użycia owej metody.

Klaus Forstner
lekarz nauk medycznych cd
Dipl.-Ing.

Forschungsinstitut für klinische Medizintechnik
Silberhälden 6
D - 71732 Tamm Germany

Tamm, 16 maja 2002 roku