Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

Samokontrola pomiarów ciśnienia krwi: najistotniejsze jest powtarzanie pomiarów

Wyniki pomiaru ciśnienia krwi nie zawsze są takie same. Wpływają na to rożnego rodzaju odchylenia, które w pewnym sensie mogą niepokoić osoby, kontrolujące się samodzielnie w domu. Nowa metoda- technologia MAM (Microlife Average Mode) zmniejsza stopień odchylenia pomiarów, przez co jest zalecana przy samokontroli ciśnienia krwi.

I. Powody odchyleń(wahań) pomiędzy pomiarami
:

1.Ciśnienie krwi różni się pomiędzy każdym uderzeniem serca.
Nie jest ono statyczne nawet w warunkach spoczynku. Zarówno ciśnienie skurczowe (górne) jak i rozkurczowe (dolne) waha się od 5 do 10 mmHg przy każdym uderzeniu serca zdrowego człowieka. W przypadku osób cierpiących na choroby sercowe odchylenia te mogą być znacznie większe.
2. Nieodpowiedni stan odprężenia Jest to najczęstszy powód odchyleń pomiędzy pomiarami przy samokontroli ciśnienia. W przypadku, gdy krążenie nie zdążyło się dostosować do stanu spoczynku, ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i puls będą się wahać w zależności od stopnia odprężenia. W takiej sytuacji pacjenci zapiszą niedokładny pomiar! Dlatego zalecany jest co najmniej 5-minutowy odpoczynek przed konsekutywnymi pomiarami.
3. Wypadki podczas pomiaru Wszelkie ruchy, aktywność mięśni, kaszel, ziewanie oraz wszelkie wytężenia intelektualne np. podczas oglądania telewizji, mówienie czy słuchania mogą doprowadzić do błędnego pomiaru ciśnienia krwi. Dlatego ciśnienie powinno być mierzone w warunkach całkowitego odprężenia bez wszelkich zakłóceń owego stanu.
4. Nieregularna praca serca (arytmia) Nieregularna praca serca może doprowadzić do błędnego odczytu lub niemożliwości dokonania pomiaru. Czasami pacjent dokonujący pomiaru może nawet nie być świadomy, iż jego serce nie pracuje prawidłowo.

II. Metody redukcji odchyleń pomiędzy pomiarami:

Powyżej opisane wahania pomiędzy pomiarami mogą być zredukowane przy kilku pomiarach, które odpowiednio zostaną skalkulowane. Ta metoda jest nazywana technologią MAM. Do kalkulacji odpowiedniego ciśnienia nie wystarczy tylko jeden pomiar. Potrzebne są trzy pomiary, które zostaną odpowiednio dokonane z pauzami pomiędzy każdym. W przypadku jakiegokolwiek ruchu, kolejny pomiar jest dokonywany automatycznie. Zawsze pod uwagę brane są odchylenia pojedynczych pomiarów, a odchylenia związane z ludzkim ruchem są bezpiecznie wykrywane. Zazwyczaj dokonuje się trzech (maksymalnie 5) pomiarów, których czas wynosi średnio 3 minuty.

III. Podsumowanie:

Pojedyncze pomiary mogą się różnic z wielu powodów, dlatego zaleca się ich powtarzanie. Takie powtórzenie może ocenić odchylenia pomiędzy pomiarami, które muszą zostać zgłoszone do diagnozy lekarskiej. Z tego właśnie powodu pomiary dokonywane w warunkach klinicznych bardzo często są powtarzane. Pojedyncze pomiary muszą zostać ocenione na podstawie odchyleń, a nietypowe wahania spowodowane ruchem człowieka muszą być rozpoznane. Najnowsza technologia pomiaru ciśnienia krwi MAM podnosi stopień dokładności diagnozy w bardzo dogodnym czasie (zazwyczaj są to 3 minuty). Rezultat pomiaru ciśnienia krwi metodą MAM dostarcza prawdopodobnie najmniej błędów, gdyż mogą one być rozpoznane i odrzucone poprzez uśrednienie pomiarów. Pomiar ciśnienia technologią MAM jest polecany zwłaszcza osobom, które cierpią na bardzo wysokie odchylenia pomiędzy pomiarami oraz dla tych, którzy są już w trakcie leczenia na nadciśnienie. Dzięki tej metodzie mogą oni otrzymać bardziej precyzyjny rezultat pomiarów, co w konsekwencji daje bezpieczniejszą diagnozę. Ponad to, pacjenci mogą lepiej przestrzegać zaleceń medycznych, co jest kluczowe przy terapii nadciśnienia.

Klaus Forstner lekarz nauk medycznych.
cd Dipl.-Ing. Forschungsinstitut für klinische Medizintechnik
Silberhälden 6 D - 71732 Tamm Niemcy Tamm, 16 maja 2002