Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

Najczęściej zadawane pytania na temat pomiarów ciśnienia podczas ciąży
Co to jest stan przedrzucawkowy?
Stan przedrzucawkowy jest problemem, który pojawia sie u wielu kobiet w trakcie drugiej połowy ciąży. Lekarz powinien wówczas zwrócić uwagę na następujące symptomy: wysokie ciśnienie krwi, swędzenie kończyn, które nie przechodzi,a także proteiny w moczu.Jakie są symptomy stanu przedrzucawkowego?
Kobiet w delikatnym stanie przedrzucawkowym mogą czuć się bardzo dobrze, jednak ważnym jest, aby wykonać wszelkie badania przedporodowe, w celu wykrycia tego stanu w jak najwcześniejszym jego stadium. Symptomami zaawansowanego stanu przedrzucawkowego, które mogą się pojawić dopiero pod koniec ciąży są: wysokie ciśsnienie, bóle głowy, nieostry wzrok, nadwrażliwość na jasne światło, mdłości, wymioty oraz swędzenie stóp i rąk.Kiedy pojawia się stan przedrzucawkowy u kobiet ciężarnych?
Stan przedrzucawkowy może się pojawić w każdej chwili ciąży, porodu i 6 tygodni po porodzie. Najczęściej jednak pojawia się on w ostatnim trymestrze ciąży lub 48 godzin po porodzie. Stan ten może rozwijać się stopniowo lub pojawić się nieoczekiwanie, pomimo że symptomy istniały już od miesięcy ale nie zostały one zauważone lub zdiagnozowane.Kto jest najbardziej narażony na stan przedrzucawkowy?
Stan przedrzucawkowy najczęściej obserwuje się u kobiet, które są po raz  pierwszy w ciąży lub u kobiet, których matki i siostry cierpiały na ten stan. Ryzyko stanu przedrzucawkowego jest wyższe u nastolatek w ciąży, kobiet, które spodziewają się bliźniąt, trojaczków itp. oraz kobiet powyżej 40 roku życia. Ponad to, kobiety, które cierpiały na jakiekolwiek choroby nerek, czy też nadciśnienie lub jeśli ich BMI przekraczało 35 przed ciąża to stopień ryzyka wzrasta. Przyczyny stanu przedrzucawkowego nie są znane.Czy wysokie ciśnienie oznacza, że mam stan przedrzucawkowy?
Niekoniecznie. Jeśli lekarz będzie wiedział, iż kobieta ma wysokie ciśnienie, wyczuli to tylko jego czujność przy kontroli owej pacjentki. Oprócz wysokiego ciśnienia kobiety ze stanem przedrzucawkowym odczuwają także swędzenie kończyn,a w ich moczu mogą znajdować się proteiny. Wiele kobiet z wysokim ciśnieniem nie odczuwa swędzenia, a w ich moczu nie ma protein wobec czego nie cierpią one na stan przedrzucawkowy.
Codzienna kontrola ciśnienia krwi jest jednak bardzo ważna u kobiet, które cierpią na nadciśnienie.Dlaczego pomiar ciśnienia podczas ciąży jest taki ważny?
Stan przedrzucawkowy może być zdiagnozowany dzięki wysokiemu skokowi nadciśnienia, dlatego ciśnienie krwi u kobiet w ciąży powinno być mierzone co najmniej dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Proszę jednak pamiętać, iż pomiary muszą być dokonywane w zrelaksowanej atmosferze, w pozycji siedzącej podczas ciszy.Jakie są normy ciśnienia podczas ciąży i kiedy jest ono zbyt wysokie?
Proszę zapoznać się z poniższą tabelą. Dane, które się w niej znajdują odnosza się do kobiet w ciąży(mmHg):

Zakres Skurczowe Rozkurczowe
Zalecenia
Normalny
poniżej 140 poniżej 90
Smaokontrola
Nadciśnienie
powyżej 140
powyżej 90
Należy zasięgnąć porady lekarza
Ostre nadciśnienie
powyżej 180
powyżej 100 Natychmiast należy zasięgnąć porady!

Konsultacja medyczna:Prof. A. H. Shennan, St. Thomas Hospital, LondonJakie wartości ciśnienia są normalne przed i po ciąży?
Tabela klasyfikująca wartość ciśnienia krwi w mmHg na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia World Health Organization:

Zakres Skurczowe Rozkurczowe
Zalecenia
Ciśnienie zbyt niskie < 100
< 60 Konsultacja lekarska
Ciśnienie optymalne 100 - 120 60 - 80 Samokontrola
Ciśnienie normalne 120 - 130 80 - 85 Samokontrola
Ciśnienie delikatnie podwyższone 130 - 140
85 - 90
Konsultacja lekarska
Ciśnienie wysokie
140 - 160
90 - 100
Należy zasięgnąć pomocy lekarskiej
Ciśnienie zbyt wysokie
160 - 180
100 - 110
Należy zasięgnąć pomocy lekarskiej
Ciśnienie niebezpiecznie wysokie > 180
> 110 Natychmiast należy zasięgnąć porady lekarskiej!
Jakie mogą być skutki stanu przedrzucawkowego dla mnie i dziecka?
Stan przedrzucawkowy może zahamować dopływ odpowiedniej ilości krwi do łożyska, co wiąże się z tym, że dziecko może mieć zbyt mało pokarmu lub tlenu, a w konsekwencji niedowagę podczas porodu i inne komplikacje. Większość kobiet ze stanem przedrzucawkowym rodzi zdrowe dzieci, niektóre rodzą dzieci z tak zwaną rzucawką, co jest bardzo poważnym stanem zarówno dla matki jak i dla dziecka. Na szczęście w większości przypadków stan przedrzucawkowy można wykryć we wczesnym stadium i uniknąć wszelkich problemów.Jak leczyć stan przedrzucawkowy?
Jedynym lekarstwem są narodziny dziecka. Podczas stanu przedrzucawkowego zarówno matka jak i dziecko są bardzo dokładnie kontrolowane tzn. obowiązkowo mierzone jest ciśnienie, co najmniej dwa razy dziennie, często badany jest mocz i obserwowane wszelkie inne symptomy np. zmiany wagi ciała. Istnieją także lekarstwa, które przedłużają ciążę, co zwiększa szanse dziecka na przetrwanie i bycie zdrowym.Czy można zapobiec stanowi przedrzucawkowemu?
Stan przedrzucawkowy nie wydaje się być chorobą zależną od stylu życia kobiety, tego co je i pije, czy pali czy nie, czy ćwiczy, czy jest niespokojna i nerwowa, jak ciężko pracuje, jak często wypoczywa itp. Ponad to, istnieją dowody, na to, że uzupełnianie zasobów wapnia w organizmie kobiety może zwiększać ryzyko zachorowania, zwłaszcza jeśli przyszła matka żyje w środowisku ubogim w wapno dietetyczne. W takim przypadku wapno pomaga naczynkom krwionośnym relaksować się i tym samym uniknąć nadciśnienia.Czy istnieją jakiekolwiek długotrwałe efekty stanu przedrzucawkowego?
W większości przypadków poród odwraca wszelkie efekty stanu przedrzucawkowego. U  niektórych kobiet jednak może utrzymać się tendencja do nadciśnienia, jednak wydaje się to być spowodowane bardziej tendencją do wysokiego ciśnienia, niż samym faktem stanu przedrzucawkowego.
Dzieci, u których doszło do długotrwałego niedokrwienia w łożysku, co wiązało się z ograniczeniem dopływu pokarmu i tlenu, mogą cierpieć z tego powodu po porodzie. W innych przypadkach, nawet jeśli matka cierpiała na stan przedrzucawkowy, nie ma to wpływu na rozwój dziecka.Pomocne linki dotyczące stanu przedrzucawkowego

Organizacja
  Link
Preeclampisia foundation   www.preeclampsia.org
American Academy of Family Phisicians   http://familydoctor.org
DrKoop.com   www.drkoop.com/encyclopedia/93/16.html
Emedicine (for professionals)   www.emedicine.com/emerg/topic480.htm
Preeclampsia Society UK   www.dawnjames.clara.net
Action on Preeclampsia (UK based charity)   www.apec.org.uk
Australian Action on Preeclampsia   www.aapec.com/index.php
Pre-eclampsia experiences and discussion / support group   www.pre-eclampsia.co.uk
International Society for the study of Hypertension in Pregnancy   http://www.ncl.ac.uk
Mayo Clinic   www.mayoclinic.org