Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

Ciśnieniomierz WatchBP Home

Informacje ogólne


  • Samodzielne kontrolowanie ciśnienia jest wskazywane przez stowarzyszenia nadciśnienia jako ważne uzupełnienie wyników uzyskanych w gabinetach
  • WatchBP Home jest zaprojektowany aby dostarczyć rzetelnych wyników pacjentom w domuzgodnie z wytycznymi European Society of Hypertension (ESH)*
  • Dokładność urządzenia została potwierdzona testami klinicznymi wg protokoły ESH.*European Society of Hypertension recommendations for conventional,
ambulatory and home blood pressure measurement

O'Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, Mallion JM, Mancia G, Mengden T, Myers M,
Padfield P, Palatini P, Parati G, Pickering T, Redon J, Staessen J, Stergiou G, Verdecchia P,
on behalf of the European Society of Hypertension Working Group on
Blood Pressure Monitoring


Urządzenie posiada łącze z komputerem PC,
które pozwala na wyświetlanie, drukowanie
zachowanie danych a także eksport danych
do arkusza Excel.  

   1. Lekarz
Lekarz zleca dokonywanie domowych pomiarów przez
7 dni roboczych przy użyciu ciśnieniomierza WatchBP Home.  2. Dom
W domu pacjent używa urządzenia dokładnie wg wytycznych
ESH (podwójne pomiary rano i wieczorem przez 7 dni roboczych)
W trybie «DIAG.» urządzenie pozwala tylko na 2 pomiary rano
(6-9)i dwa wieczorem (18-21). Po cyklu 7 dni roboczych urządzenie
wyświetla sugestię udania się do lekarza.  3. Lekarz
Poprzez naciśnięcie przycisku pamięci lekarz otrzymuje
odczyt średniej wartości ciśnienia z wszystkich pomiarów
z pamięci urządzenia po odrzuceniu pierwszego dnia
(dokładnie wg wytycznych ESH). Ponowne użycie przycisku
pamięci wyświetli średnie porannych oraz wieczornych
pomiarów. Dlalej zostaną wyswietlone pozostałe pomiary.
Dodatkowe informacje:


Microlife WatchBP Home: Narzędzie do rzetelnego domowego monitorowania ciśnienia krwii, zaprojektowane wg wytycznych European Society of Hypertension
> Ciśnieniomierz WatchBP Home

Microlife WatchBP Home: Domowy ciśnieniomierz zaprojektowany zgodnie z wytycznymi European Society of Hypertension Working Group w świetle rekomendacji.
> ESH Rekomendcje

Microlife WatchBP Home: 7 punktowa instrukcja jak używać Microlife WatchBP Home
> Jak używać WatchBP Home

Microlife WatchBP Home: Film isntruktarzowy jak dokonać prawidłowego pomiaru urządzeniem WatchBP home
> Domowe pomiary przy użyciu WatchBP Home