Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

Kontrola Wagi

Ważne informacje na temat budowy ludzkiego ciała

Dzięki dokładnym informacjom na temat budowy własnego ciała, każdy z nas może dokonać oceny stanu swojego zdrowia. Oprócz pomiaru wagi istotna jest także umiejętność rozróżnienia podziału masy ciała, która dzieli się na:
- Chudą masę ciała: kości, mięśnie, wnętrzności, woda, organy, krew
- Grubą masę ciała: komórki tłuszczowe

Chuda i gruba masa tworzy tzw. całkowitą masę ciała.

W jakich normach mieści się gruba masa ciała?
Całkowita masa ciała jest obliczana na zasadzie zsumowania tłuszczu niezbędnego oraz tłuszczu zapasowego. U osób, które czynnie ćwiczą tłuszcz niezbędny do metabolizmu oraz tłuszcz zapasowy, który potencjalnie jest zawsze w nadmiarze jest niezbędny do normalnego funkcjonowania organizmu. Normalnie, tłuszcz niezbędny powinien stanowić 16% całkowitej masy ciała u mężczyzn i 27% u kobiet.

Dobre samopoczucie
Poprawna kontrola idealnej wagi powinna opierać sie nie tylko na procentowym zestawieniu tłuszczu znajdującego sie w ludzkim ciele, ale także procentowym stosunku wody w organizmie.
Procentowa zawartość wody w organizmie jest bardzo ważną wskazówka do oceny ogólnego samopoczucia ludzi, jako że jest ona najważniejszym składnikiem ludzkiego ciała i wagi, gdyż stanowi ponad połowę (ok. 60%) masy całego ciała.

Ludzie szczupli mają większy zapas wody w organizmie, gdyż u ludzi otyłych jest większy zapas tłuszczu. Jeśli woda stanowi poniżej 40% masy całego ciała to jest to za mało, jeśli natomiast przekracza 70% to jest to za dużo.

Jakość życie a budowa ciała

Dokładna wiedza na temat budowy ciała (kalkulacja chudej, grubej masy ciała i wody) pozwala na dokładne oszacowanie nadmiaru tłuszczu w organizmie.
Co więcej, wiedza na temat budowy ciała pozwala na dobór odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych, w celu poprawienia jakości naszego życia, promocji zdrowia i uniknięcia wszelkich patologii. Ta osobista waga elektroniczna pozwoli na odpowiedni rozwój budowy ciała, poprzez kalkulacje tkanki tłuszczowej i wody, w odniesieniu do wzrostu, wieku i płci.
Ważne fakty na temat budowy ludzkiego ciała.