Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

BP 3AG1-30

  • Obsługa jednym przyciskiem
  • Pomiar ciśnienia krwi i pulsu
  • Urządzenie automatyczne
  • Pamięć - 30 pomiarów
  • Automatyczne wyłączanie
  • Oscylometryczna metoda pomiarowa
  • Wysoka dokładność

Cechy


Pobierz instrukcję

Arabic
Italian
Bulgarian
Latvian
Czech
Lithuanian
Danish
Norwegian
Dutch
Polish
English
Portuguese
Estonian
Romanian
Farsi
Russian
Finnish
Serbian
French
Slovak
German
Spanish
Greek
Swedish
Hebrew
Turkish
Hungarian
Ukrainian