Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

Z medycznego punktu widzenia, otyłość jest nadmiarem tkanki tłuszczowej!

Ważne fakty o kompozycji ciała.

Ważne informacje na temat budowy ciała.
Indywidualny stan zdrowia każdego człowieka może być dobrze określony, jeśli pacjent dobrze zna budowę własnego ciała. Ustalenie indywidualnych potrzeb pacjenta nie może być określone jedynie na podstawie wagi. Istotne są także dwa podstawowe składniki ludzkiego ciała:  
a.Sucha masa mięśniowa, czyli kości, mięśnie, woda itp.
b.Sucha masa tłuszczowa, czyli komórki tłuszczowe

Sucha masa tłuszczowa – jakie są normy?
Całkowitą masę tłuszczową ciała mierzy się poprzez zsumowanie tłuszczu podstawowego oraz tłuszczu zapasowego znajdującego się w ciele człowieka. Tłuszcz podstawowy jest człowiekowi niezbędny do metabolizmu, a część tłuszczu zapasowego, który teoretycznie jest z nadwyżką, jest niezbędny dla tych, którzy wykonują dodatkowe czynności fizyczne. Wobec czego procentowa ilość masy tłuszczu wynosi średnio dla mężczyzn 16% i 27% dla kobiet.

Zdrowie
Dla poprawnej kontroli wagi idealnej, ważne jest, aby porównać procentowe ujęcie tłuszczu ciała oraz zawartość wody w organizmie. Procentowe określenie ilości wody w organizmie jest bardzo ważne dla zdrowia, gdyż jest ona podstawowym składnikiem ludzkiego ciała i stanowi więcej jak połowę (60%) jego całkowitej wagi.
Waga firmy Microlife została stworzona z myślą o możliwości dokładnego określenia kompozycji ciała poprzez automatyczne skalkulowanie tłuszczu i wody w oparciu o wzrost, wiek i płeć.

Kontroluj swoja wagę poprawnie!
  Weight ManagementKontrola Wagi

 

Wagi
Dokładne pomiary wagi ciała są podstawową czynnością aby uzyskać i utrzymać zdrowie. Zawsze używaj tej samej wagi i pomiary wykonuj o jednej porze, najlepiej przed śniadaniem.

WS 80