Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

Afib Technology


US 7,680,532
US 7,020,514
US 7,706,868

 

 

Jak  opatentowana technologia Microlife Afib działa?

 

Opatentowana technologia w ciśnieniomierzu  Microlife BPA200 AFib (migotanie przedsionków)  przeprowadza badania przesiewowe pod kątem migotania przedsionków metodą oscylometryczną  za pomocą prostych pomiarów ciśnienia krwi. Jeśli migotanie przedsionków jest wykryte w czasie pomiaru ciśnienia krwi, wskaźnik AFib na wyświetleniu zacznie migać na końcu trzeciego pomiaru.Testowany i zatwierdzony w celu wykrywania migotania przedsionków.

 

 

Microlife AFib wykrywa migotanie przedsionków z wysoką dokładnością (czułość 97-100% - specyficzność 89%), jak wykazano w dwóch ostatnich badaniach porównawczych z aparatem EKG, przeprowadzonych na około 500 osób, w USA i Europie [1,2].

 

Ilość pacjentówWiek
(lata)
NadciśnienieDiabetycyCardiopathicCzułośćSpecyficzność
Stergiou 72 49-92 63% 15% 40% 100 89
Wiesel 40 34-98 52% 15% 44% 97 89

 

[1] Stergiou GS et al, Diagonistic accuracy of a home blood pressure monitor to detect atrial fibrillation. J Hum Hypertebn 2009: 23:654-658
[2] Wiesel J et al, Detection of Atrial Fibrillation using a modified microlife blood pressure monitor. Am J Hypertens 2009: 22-845:852