Bieżące informacje

Nowa strona microlife.pl jest już online. Prosimy o informacje i komentarze.
Więcej..


Oprogramowanie WatchBP dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Jest już dostępne. Więcej..


Jak prawidłowo dokonywać pomiarów w domu? Więcej.. 

Najbliższe wydarzenia

Only for Distributors

Blood Pressure Technologies

Technologia MAM
Firma Microlife opracowała nową technologię nazwaną MAM (Microlife Average Mode), która pozwala na precyzyjne i szybkie uzyskanie wiarygodnego wyniku w mniej niż 2 minuty.
Czytaj więcej...

Zobacz również animacje flash o technologii MAM

Technologia PAD
Technologia PAD (Pulse Arrhythmia detection) wykrywa nieregularności rytmu serca podczas pomiaru ciśnienia krwi. Jeżeli nieregularności wystąpią symbol "PAD" zostanie wyświetlony.
Czytaj więcej...

Zobacz również animacje flash na temat technologi PAD 


Afib Technology


Afib

Microlife’s Afib (Atrial Fibrillation) patented technology performs atrial fibrillation screening with the oscillometric method via easy blood pressure measurements.
Read more...

Technologia PAD dla urządzeń nadgarstkowych
Technologia PAD (Pulse Arrhythmia detection) wykrywa nieregularności rytmu serca podczas pomiaru ciśnienia krwi na nadgarstku. Jeżeli nieregularności wystąpią symbol "PAD" zostanie wyświetlony.
Czytaj więcej...


In accordance with ESH-Guidelines


ESH Guidelines

Self-blood pressure monitoring by patients at home has been endorsed by hypertension societies as an important adjunct to conventional office blood pressure measurements.
Read more...